Ah şu anneler

Ah şu anneler

Benim tayfa...

Benim tayfa...

İyi bir Öğrenci :)
 
1. Kopya sanatında en az iki yıl master yapmış olması,
2. Lügatında ödev sözcüğü yer almamalı,
3. Dersten kaytarmayı sağlayacak yeni taktikleri ge...

                

Ya siz

Ya siz