Benim tayfa...

Benim tayfa...

İyi bir Öğrenci :)
 
1. Kopya sanatında en az iki yıl master yapmış olması,
2. Lügatında ödev sözcüğü yer almamalı,
3. Dersten kaytarmayı sağlayacak yeni taktikleri ge...

                

Giresun

Giresun

Uyanık Kardeşler

Uyanık Kardeşler

Ah şu anneler.

Ah şu anneler.