Uyanık Kardeşler

Uyanık Kardeşler

Benim tayfa...

Benim tayfa...

İyi bir Öğrenci :)
 
1. Kopya sanatında en az iki yıl master yapmış olması,
2. Lügatında ödev sözcüğü yer almamalı,
3. Dersten kaytarmayı sağlayacak yeni taktikleri ge...

                

Uykusuz her gece

Uykusuz her gece

Ütü mü

Ütü mü